Contact en Informatie

Manipura

Praktijk voor holistische energetische geneeswijzen

Margriet Poiësz
Splitting 9
9356 HG Tolbert
Telefoon: 0615968774
Emailadres: margriet@leveninbeweging.com

Registraties

Geregistreerd bij RBCZ
Aangesloten bij VBAG
Aangesloten bij NGS
AGB-code praktijk manipura
AGB-code MM. Poiësz
BTW id
Kamer van Koophandel
90(0)10762
90(0)31835
NL001543287B17
01167678

Diploma’s:

  • MO p (docente Lichamelijke opvoeding)
  • Trainer coach B atletiek
  • Sportmassage
  • Beroepsopleiding Healing
  • Beroepsopleiding Lichaamsbewustzijn
  • Plato Medische basiskennis
  • Plato Psychosociale basiskennis
  • Marma therapeut

Verzekering en kosten

Er zijn verzekeraars die een deel van de behandeling vergoeden, mits aanvullend verzekerd. Ieder is zelf verantwoordelijk dit na te vragen bij zijn/haar eigen verzekering. De kosten van een consult kunt U telefonisch bij mij navragen. De energetische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW heffing.

Klachtenfolder VBAG

Deze is in de praktijk aanwezig.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VBAG hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Tuchtrecht (klacht over laakbaar of ethisch handelen) is geregeld via TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg

Privacy verklaring

In mijn praktijk ligt een uitgebreide Privacy verklaring, hier een verkorte weergave.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op basis van de wet- en regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard vanaf de datum van vastlegging, c.q. vanaf de datum van de laatste dossier wijziging, dan wel vanaf de datum van overlijden. Voor minderjarige geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar. Bij overlijden van een minderjarige geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afspraken historie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie. Op het moment dat u contact opneemt met mij via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard. Bij mijn overlijden worden de dossiers door de nabestaanden vernietigd.