stadsmensen natuurmensen

Je hebt stadsmensen en natuurmensen, maar het is een redelijk onomstreden opvatting dat de natuur een goede uitwerking heeft op lichaam en geest. Nu is dat ook wetenschappelijk vastgesteld. In Japan werden 400 mensen 35 bossen ingestuurd. Resultaten: Een met gemiddeld 12.4 % afgenomen verlaagde spiegel met het stresshormoon cortisol, een afname van 7 % van vecht of vlucht reflexen ofwel ‘acute stressreacties’ genoemd en een 5,8 % tragere hartslag. Daarnaast blijkt uit een apart onderzoek dat bosgeuren, bosgeluiden en zelfs de aanraking met hout bloeddrukverlagend werken. Aanbeveling van de onderzoekers: bewijs je immuunsysteem een dienst en ga minstens een keer per maand het bos in.

Uit: Optimist daily